Почетна

Добродошли на сајт за будуће прваке.

На страницама овог сајта наћи ћете све неопходне информације за упис вашег детета у први разред основне школе.

FacebookLinkLink

ПРИЈАВА ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/2025.

Имајући у виду да је упитник на порталу еУправе за упис у први разред у изради и да ће бити доступан тек у марту 2024. на овај начин помажемо родитељима да пријаву за упис свог детета у 1. разред обаве раније.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Поштовани родитељи,


Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.

Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

Према Закону о основама  система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2024/2025. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2024/2025. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2018. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2024/2025. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2024. до 31.05.2024. (у изузетним случајевима и до 31.08.2024. године). 

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, упис се обавља у школи.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон +381(0)26/313-060 сваким радним даном.


Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:


1. Извод из матичне књиге рођених

2. Уверење о пребивалишту

3. Уверење о похађању припремног предшколског програма

4. Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*


*Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.


Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета.

На основу теста и интервјуа са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са психологом/педагогом...”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. 

У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима. Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.


СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И  ПУНО  УСПЕХА!