Упис ученика у први разред

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 02.04.2013. 11:10
Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске 2013/2014. године уписују деца која су рођена у периоду од 01. марта 2006. године до 28. фебруара 2007. године (РЕДОВАН УПИС)
Деца рођена у периоду од 01.03.2007. до 31.08.2007. године, могу, а не морају да се упишу у први разред -уписују се након провере спремности коју врши школски психолог. На основу мишљења психолога, школа препоручује: или упис у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.
Уписују се и деца старија од седам година живота која због болести или неких других оправданих разлога нису уписана у први разред.
Редован упис у први разред основне школе почиње 1.априла 2013. године и траје до 31. августа 2013. године (за децу која територијално припадају школи). Школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и децу која територијално не припадају подручју школе, на захтев родитеља, а у складу са својим просторним могућностима.

Родитељ или старатељ детета за упис у први разред подноси следећа документа:
  • Потврду лекара да је дете здравствено способно за полазак у школу
  • Извод из матичне књиге рођених (фотокопију), коју школа задржава
  • Пријаву стана (на увид)
  • Потврду из обданишта о завршеном предшколском програму
Тестирање деце обавља школски психолог по унапред заказаном термину.

Телефон за додатне информације 26/322-060.

Корисни линковиComments