Често постављана питања о упису ученика у први разред

Овде можете сазнати све о упису деце у први разред основне школе за 2019/20. школску годину. Информације о упису можете добити и путем телефона 026/313-060 од стручних сарадника школе.
Слободно питајте, стручни сарадници школе потрудиће се да одговоре на сва Ваша питања

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2019/2020. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2012. године до краја фебруара 2013. године. Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред. .

Пријављивање за први разред

Евидентирање (пријављивање) деце – будућих првака у Oсновној школи „Херој Радмила Шишковић“ за школску 2019/2020. годину обављаће се у периоду од 1.2.2019. године до 30.3.2019. у просторијама школе. Евидентирање се обавља попуњавањем захтева (пријаве) основним подацима о будућем прваку без достављања докумената.
Упис и тестирање првака у први разред обавиће се од у априлу, мају и јуну уз достављање неопходних докумената. 

Испитивање зрелости детета за полазак у школу

Тестирање будућих првака обавиће школски психолог тестом за испитивање првака, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом, а од детета се тражи и да уради цртеж породице.
Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако психолог треба да упозна будућег првака и због тога ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?

Родитељи/старатељи који желе да упишу дете у Основну школу „Херој Радмила Шишковић“, а по месту становања јој не припадају, могу да пријаве свог будућег првака, као и сви остали родитељи, у горе наведеном периоду.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

Потребно је прибавити :
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
 • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)
 • пријаву боравка становања ( подаци из личне карте само на на увид)
 • доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера)

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ?

Дa. У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог изабраног педијатра и на основу мишљења интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?

Постоје обавезни и изборни предмети.
Обавезни су:

 • Српски језик
 • Математика
 • Енглески језик
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко и здравствено васпитање
 • Пројектна настава
Изборни предмети су:
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Матерњи језик са елементима националне културе

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

Сусрет са школом

За будуће прваке организује се у марту пријем, обилазак школе, упознавање са учитељицама, учитељима и ђацима школе, као и разне активности (играње и дружење) са циљем да им се представимо и приближимо им нашу школу.

Продужени боравак

У школи ради продужени боравак за децу уписану у млађе разреде.

Радно време продуженог боравка је од 6.30 до 16.00 и од 6.30 до 13.30 у зависности од смене у којој су ученици.
У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове, играју се и баве осталим слободним активностима.
Радно време боравка, по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И МНОГО УСПЕХА!

Основна школа Херој Радмила Шишковић


Comments